70 CSR LANDING 1120X340

Dettols samfunnsansvar (CSR)

Dettols overordnede mål for helse, prosjekter og tiltak over hele verden.

I over 80 år har Dettol beskyttet familier mot sykdom. Vi samarbeider med mange organisasjoner og med lokalsamfunn over hele verden for å spre kunnskap om hygiene som kan bidra til å holde familier friske. Uansett om vi gir nye foreldre opplæring eller bistår i forbindelse med katastrofer, er vår overordnede målsetting å fremme helse. Les mer om våre CSR-programmer under.

71 MUMS PROGRAMME 740X400

Informere nye mødre over hele verden om sunne rutiner

Dettol når ut til over 10 millioner nye mødre rundt om i verden for å gi dem opplæring i grunnleggende hygiene som kan beskytte dem selv, deres nyfødte og familien.

72 SCHOOL CHILDREN 740X400

Lær små skolebarn sunne vaner

Noe så enkelt som å vaske hendene med såpe kan redde tusenvis av liv. Vårt skoleprogram for små barn gjør det morsomt å lære om bakterier.

73 DISASTER RELIEF 740X400

Katastrofehjelp

Naturlige og menneskeskapte katastrofer kan påvirke hele samfunnets helse. Les mer om hvordan Dettol, Reckitt Benckiser og våre lokale partnere hjelper når katastrofen rammer.

Toppen av siden