72 SCHOOL CHILDREN 740X400

Dine kjære små tar på mye rart med hendene sine. Når du er i nærheten, kan du passe på dem og sørge for at de vasker hendene etter at de har vært på toalettet eller før de spiser. Men hva skjer når de er på skolen? Hvordan vet du at de følger de gode vanene du prøver å lære dem?

På skolen er mange barn i nær kontakt med hverandre, og det er fort gjort å overføre bakterier. Det skal ikke mer til enn at ett barn ikke følger gode rutiner for hygiene før smittestoffer kan spres til veldig mange.

Dessverre dør over to tusen barn i mange land, spesielt i den tredje verden, hver dag av sykdommer som diaré. Mange av disse dødsfallene kunne vært unngått gjennom noe så enkelt som å vaske hendene med såpe og vann.

Dettol støtter mange pedagogiske program rundt om i verden som jobber for å lære elever i barneskolealder god hygiene. Vi gjør programmene morsomme, engasjerende og interaktive for barna.

  • I 2013 nådde vi ut til mer enn 63 millioner barn rundt om i verden med opplæring om grunnleggende hygiene - håndvask med såpe. Vi gjorde dette ved å stille ressurser til rådighet for lærere, for å støtte dem i å innføre gode hygienerutiner på skolen og belønne barn og foreldre som sørget for at hendene ble holdt rene. 
  • I Kina bidro vi til to nye verdensrekorder i samarbeid med Redd Barna og den lokale helsekampanjekomiteen i Anhui-provinsen. 2571 barn satte ny rekord for lengste håndtrykkjede. Voksne frivillige deltok også, og 366 helsearbeidere satte rekord for størst antall deltakere i en håndvaskstafett.
  • I USA samarbeidet Lysol, vårt antibakterielle varemerke i USA, med to nasjonale amerikanske organisasjoner om å etablere "Healthy Habits" programmet, som gir opplæring om sunne vaner til skolebarn over hele USA.

Hos Dettol har vi stor tro på betydningen av opplæring i hygiene, det hører til selve kjernen av hvem vi er, fordi det bidrar til å beskytte barn mot sykdom og fremme bedre helse for hele familien.