44 FIRST AID AND WOUND CARE

Fra det øyeblikket barnet tar sine første skritt, er det ikke til å unngå at de vil falle og slå seg av og til. Skrubbsbår, små rift og kutt er en del av tilværelsen både for barn og voksne. Kroppen leger seg selv raskt. Enkel førstehjelp får mindre sår til å gro raskere og bidrar til å unngå infeksjon.

Hvorfor er førstehjelp viktig?

Når huden vår er sunn og intakt, er den en naturlig barriere mot bakterier. Men når denne barrieren er ødelagt, for eksempel på grunn av sår, rifter eller bitt, har bakterier en åpning de kan trenge inn i kroppen gjennom. De fuktige, varme og næringsrike underliggende vevene blir da et ideelt miljø for bakterier, hvor de kan etablere seg og vokse.

Sår blir infisert når:

  • Bakterier som normalt lever harmløst på kroppen vår trenger inn i såret fra den omkringliggende sunne huden.
  • Såret blir forurenset med bakterier fra skitt, dyr eller mennesker i forbindelse med skade.
  • Luftbårne bakterier lander på et sår.
  • Et sår kommer i kontakt med uvaskede hender eller andre ting som er forurenset med bakterier.

Hvorvidt og hvor raskt et sår blir infisert, avhenger av en rekke faktorer. Disse omfatter typen forurensende bakterier, type sår, sårets dybde, hvor såret befinner seg, blodtilførselen til området, tilstedeværelse av forurensende mikroorganismer og styrken på kroppens immunforsvar mot invaderende mikroorganismer. Noen sårinfeksjoner kan være alvorlige, og vi kan ikke alltid bruke antibiotika for å behandle dem (slik som infeksjoner forårsaket av MRSA). Når sår blir infisert, kan det ta lang tid før de helbredes.

Enkel førstehjelp for å forhindre infeksjoner i små sår:

  • Vask hendene før og etter berøring med såret.
  • Rengjør såret med rent vann, antiseptisk rensemiddel eller riktig fortynnet antiseptisk væske.
  • Tørk forsiktig huden rundt såret.
  • Beskytt såret ved å dekke det til med plaster eller bandasje som skiftes regelmessig.
  • Husk god håndhygiene og vask hendene etterpå.

Hvis såret ikke slutter å blø, viser tegn på infeksjon som rødhet eller hevelse, må du kontakte lege umiddelbart.