Ebola

Ebola 740

Ebolaviruset forårsaker en viral hemorragisk feber. Det er en sykdom som ofte er dødelig, og kan infisere både mennesker og ikke-humane primater som blant annet sjimpanser.

Les mer om hva som forårsaker Ebola, symptomene og hvilke behandlingsmuligheter som finnes. 

Årsaker

Ebola skyldes smitte av Ebola-viruset. Man kjenner til fire forskjellige typer Ebola som kan smitte mennesker, og alle stammer fra Afrika.

Ebola overføres gjennom direkte kontakt med blod eller kroppsvæsker fra en smittet symptomatisk person eller gjennom eksponering til objekter (for eksempel nåler) som er forurenset med infiserte sekreter.

Symptomer

Symptomer kan komme alt fra 2 til 21 dager etter eksponering for Ebola-viruset, selv om 8-10 dager er det vanligste. Symptomene er:

 • Feber
 • Hodepine
 • Verkende ledd og muskler
 • Svakhet
 • Diaré
 • Oppkast
 • Magesmerter
 • Manglende matlyst
 • Unormal blødning

Råd om forebygging

Hvis du befinner deg i eller reiser til et område rammet av Ebola-utbrudd, må du beskytte deg ved å gjøre følgende:

 • Vaske hendene regelmessig.
 • Unngå kontakt med kroppsvæsker og blod fra andre personer, spesielt folk som er syke.
 • Ikke berøre gjenstander som kan ha vært i kontakt med blod eller kroppsvæsker fra en smittet person.
 • Ikke ta på kroppen til noen som har dødd av Ebola.
 • Ikke ta på ikke-menneskelige primater eller flaggermus eller deres kroppsvæsker og blod. Ikke berør eller spis kjøtt fra disse dyrene.
 • Unngå sykehus og andre steder Ebola-pasienter blir behandlet.
 • Hvis du får feber (temperatur over 38.6° C) og noen av symptomene (hodepine, muskelsmerter, diaré, oppkast, magesmerter, eller uforklarlige blåmerker eller blødning), så søk medisinsk hjelp umiddelbart.
 • Begrens nærkontakt med andre mennesker til du har vært hos lege. Ikke reise noen andre steder enn til lege eller sykehus.

 

Myter og sannheter

Kan Ebola overføres gjennom luften?

Nei, Ebola er ikke en luftbåren sykdom som for eksempel influensa, og kan ikke overføres gjennom luften.

Kan jeg få Ebola fra forurenset mat eller vann?

Nei. Ebola er ikke en matbåren sykdom. Det er heller ikke en vannbåren sykdom.

Kan jeg få Ebola fra en person som er smittet, men som ikke har symptomer?

Nei. Personer som ikke har symptomer er ikke smittsomme. For at viruset skal overføres må man ha direkte kontakt med en person som har symptomer.

GERM LARGE

Slik vasker du hendene

Du har vasket hendene hele ditt liv - men har du gjort det riktig? God håndvaskteknikk er viktig for å sørge for at du beskytter deg selv og andre mot spredning av skadelige bakterier. Finn ut hvordan du skal vaske hendene med vår enkle guide.

611 HOW TO WASH HANDS DEVELOPED MARKETS 740X400

Forebygging av sykdom

Finn ut hvordan infeksjoner spres og få grunnleggende tips om å bryte smittekjeden.

Toppen av siden