Generelt

RB UK Commercial Limited og dets tilknyttede foretak ("Reckitt Benckiser") respekterer personvernet til alle personer som besøker nettstedet vårt eller responderer på våre interaktive annonser og annen kommunikasjon. Denne personvernerklæringen skisserer opplysningene Reckitt Benckiser samler inn, og hvordan vi bruker dem. Erklæringen forteller deg også hva du skal gjøre dersom du ikke ønsker at personlige opplysninger om deg skal samles inn eller deles når du besøker Reckitt Benckisers nettsteder eller responderer på våre annonser og annen kommunikasjon.

Vi kan endre personvernerklæringen, og du bør derfor med jevne mellomrom besøke siden, slik at du er sikker på at du har lest og samtykket i vår gjeldende personvernerklæring.

Personlig identifiserbare opplysninger 

Reckitt Benckiser samler ikke inn personlig identifiserbare opplysninger om deg (dvs. navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse), med mindre du oppgir disse opplysningene frivillig.

Når du gir personlig identifiserbare opplysninger til oss, kan vi spørre deg om du vil motta kommunikasjon fra oss i fremtiden, for eksempel nyhetsbrev, e-post eller annen informasjon. Dersom du ønsker det, kan du velge ikke å motta denne kommunikasjonen. 
Dersom du ikke ønsker at personlig identifiserbare opplysninger skal samles inn, må du ikke sende slike opplysninger til oss. Dersom du allerede har sendt inn slike opplysninger og ønsker at vi skal fjerne dem fra våre arkiver, må du gå til siden Kontakt oss på nettstedet til varemerket.

Personlige opplysninger som er samlet inn på nettstedet, kan lagres eller behandles i landet du er bosatt, eller andre land der Reckitt Benckiser eller selskapets underleverandører eller representanter har avdelinger, og ved å bruke nettstedet samtykker du i at opplysningene kan sendes til andre land. Reckitt Benckiser garanterer at opplysninger som sendes til andre land, behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

I tillegg til å levere tjenesten eller opplysningene du ber om, kan personlig identifiserbare opplysninger også brukes til å hjelpe oss med å se hvordan du bruker nettstedet vårt og produktene våre. Vi kan også kombinere opplysningene du gir, med opplysninger vi samler inn separat, blant annet opplysninger du har gitt til andre organisasjoner (under forutsetning av at de kan deles), og offentlige opplysninger. Alle disse opplysningene hjelper oss for eksempel med utforme våre produkter, nettsteder og annonser på en bedre måte. For å kunne gjøre det deler vi kanskje opplysninger med selskaper som utfører arbeid for oss. Disse selskapene har samtykket i at opplysningene kun skal brukes på den måten vi har bedt om, og har prosedyrer som skal beskytte opplysningene.

Dersom vi deler dine opplysninger med andre selskaper, bortsett fra som angitt ovenfor, kontakter vi deg først for å gi deg mulighet til å fjerne disse opplysningene fra vår database, med mindre du allerede har gitt ditt samtykke til dette.

Vi oppbevarer dine opplysninger i en rimelig periode eller så lenge som lovgivningen krever.

Barn

Reckitt Benckiser har ikke til hensikt å samle inn personlig identifiserbare opplysninger (dvs. navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) om personer som er under 13 år. Dersom det er hensiktsmessig, gir Reckitt Benckiser spesifikt barn beskjed om ikke å sende inn slike opplysninger. Dersom et barn har gitt oss personlig identifiserbare opplysninger, bør en forelder eller barnets verge gå til siden Kontakt oss på nettstedet til varemerket dersom de ønsker å få opplysningene slettet fra våre arkiver.

Automatisk innsamlede opplysninger som ikke er personlig identifiserbare 

I noen tilfeller samler vi inn opplysninger om deg som ikke er personlig identifiserbare. Eksempler på denne typen opplysninger omfatter typen nettleser du bruker, typen operativsystem du bruker på datamaskinen, og domenenavnet på nettstedet du fant vårt nettsted eller vår annonse. Vi bruker disse opplysningene til å få en bedre forståelse av våre kunders interesser og kunne forbedre virksomheten og nettstedet vårt.

Opplysninger som vi kan legge automatisk på datamaskinens harddisk 

Når du besøker et av våre nettsteder eller en av våre annonser, kan vi lagre opplysninger på datamaskinen din. Disse opplysningene kan for eksempel være i form av en informasjonskapsel (cookie) eller tilsvarende fil som gjør det mulig for oss å skreddersy et nettsted eller en annonse, slik at de passer bedre til dine interesser og preferanser. Med de fleste nettlesere kan du slette informasjonskapsler fra datamaskinens harddisk, blokkere alle informasjonskapsler eller motta en advarsel før en informasjonskapsel blir lagret. Se instruksjonene for nettleseren eller Hjelp for å få mer informasjon om disse funksjonene. Merk at det kan påvirke bruken av nettstedet dersom du fjerner eller blokkerer informasjonskapsler.

Hvem skal kontaktes

Dersom du har sendt inn personlig identifiserbare opplysninger via et av Reckitt Benckisers nettsteder eller interaktive annonser eller annen kommunikasjon og ønsker at vi skal fjerne opplysningene fra våre arkiver, må du gå til siden Kontakt oss på nettstedet til varemerket.

Denne personvernerklæringen gjelder fra 1. april 2014 © 2014 RB Nordic A/S. Med enerett.